Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de geplaatste blogs, afbeeldingen/foto’s, video’s, audiofragmenten en combinaties daarvan zijn eigendom van bartdewit.nl of hun respectievelijke gebruikers. Deze rechten berusten bij bartdewit.nl of hun respectievelijke gebruikers. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van webmaster, Bart de Wit, is het niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te kopi�ren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen content, kan bartdewit.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bartdewit.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.